باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

از آنجائیکه دانشگاه آزاد اسلامی بخش مهمی از رسالت آموزش و پرورش استعدادهای فرزندان میهن اسلامی را عهده دارمی باشد و با توجه به اهمیت رشد و شکوفائی استعدادهای جوان کشور، شناسایی دانش آموزان، دانشجویان و دانش پژوهان جوان و مستعد، حمایت، تقویت و راهنمایی آنها به منظور ارتقاء سطح دانش و بروز خلاقیتها و نوآوریهای آنان تأثیر بسزایی در نیل به اهداف دانشگاه خواهد داشت. لذا دانشگاه آزاد اسلامی تلاش می کند تا تسهیلات و امکانات لازم را برای تشویق جوانان خلاق و کارآفرین و علاقمند به دانش و پژوهش از هر جهت در چارچوب امکانات موجود فراهم سازد و لذا به موجب این اساسنامه باشگاه پژوهشگران تأسیس شده است تا گامی موثر در دستیابی به این امر مهم باشد.

شرح وظایف باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

1ـ شناسایی و جذب دانش آموزان، دانشجویان و جوانانی که دارای استعداد سرشار در رشته های مختلف علمی باشند.

2ـ برگزاری انواع مسابقات علمی برای شناسایی و تشویق دانش آموزان و دانشجویان و جوانان مستعد.

3ـ تدوین و انتشار جزوات، کتب و نشریات علمی و آموزشی لازم.

4ـ تشکیل جلسات سخنرانی و بحث و نقد علمی از طریق دعوت استادان و صاحبنظران.

5ـ ایجاد شرایط و تسهیلات مناسب برای مطالعات و تحقیقات علمی، تهیه تولید و عرضه نتایج حاصل.

7ـ اعطای جوایز، کمک هزینه و یا بورس تحصیلی به اعضای واجد شرایط.

8ـ عرضه خدمات جنبی فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اعضای باشگاه.

9ـ برگزاری نمایشگاهها از فعالیتهای و دستاوردهای جوانان مبتکر و خلاق.

10ـ برگزاری مسابقات المپیاد علمی(در سطح باشگاه، ملی و بین المللی با هماهنگی مراجع قانونی).

11ـ برگزاری اردوها و تشکیل کلاسهای لازم به منظور ایجاد آمادگی در اعضای گروهها.

12ـ برگزاری کارگاههای آموزشی، پژوهشی و همایشهای علمی لازم در سطح ملی و بین المللی.

13ـ انتخاب استعدادهای بسیار درخشان از بین اعضاء باشگاه و پی گیری امور آنان در جهت تهیه و تأمین نیازهای آنان از قبیل تهیه مواد، وسایل و دستگاه های پژوهشی، برخودار نمودن آنان از امکانات کارگاه ها و آزمایشگاه های پژوهشی در داخل و خارج کشور، اعزام اعضاء به همایشهای ملی و بین المللی، چاپ و نشر آثار پژوهشی آنان، اعطای جوایز وکمک های مالی به آنان.

 

فهرست تعدادی از مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های ملی و مجلات ترویجی، علمی-پژوهشی و  ISI

   توسط اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ورامین 

1.محمدرضا سلیمانپور Educational factors affecting the development of entrepreneurial spirit in iranian students

2.حامد هادی Evaluation of water deficit on seed size and seedling growth of sunflower cultivars

3.امیر گلپایگانی Germination Behavior of rice (oriza sativa L.) cultivars seeds to difference temperatures

4.محسن طریق الاسلامی grain yield of corn as influenced by bio-fertilizers in different irrigation

5. محسن طریق الاسلامی effect of different tillage methods on the Germin ation Grain yield and harvest index of two barley

6. محسن طریق الاسلامی Effect if Biological and chemical phosphorus fertilizers on yield components of maize (zea mays L

7.محسن طریق الاسلامی Morphological tratits of Indan mustard (Brasica juncea(L,) as influenced by sowing date and manure f

8. محسن طریق الاسلامی the effect of source Limitations on Yield components of soybean (Glycine Max L.)under drought stress

9. محمدرضا سلیانپور Educational factors affecting the development of entrepreneurial spirit in iranian students

10.محمد رضا سلیمانپور individual features affecting the students entrepreneurship higher education centers of iran

11.محمدرضا سلیمانپور  شناسایی موانع تجاری سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی

12.محمدرضا سلیمانپور بررسی الزمات توسعه کارآفرینی فناوری نانو در بخش کشاورزی

13.محسن حاجی بیگی preparation and characterization of new polyamide/ montmorillonite nanocomposites containing azo mo

14.نسیم پاسدار  شیرینی جات غنی سازی شده با آرد تریتیکاله

15.نسیم پاسدار  بررسی استفاده از خواص آنتی اکسیدانی گیاه دارویی مرزنجوش در کاهش اندیس اکسیداسیون و گوشتMDA

16.نسیم پاسدار  تلفیق سمولینا با لوبیای سودانی موجب بهبود کیفیت پروتئین ماکارانی

17.نفیسه شرافت مراحل مختلف هیدرولیز آنزیمی ضایعات پس از پخت ماهی تن و تاثیر آن بر آنزیم آلکالاز بر Phتاثیر

18.نفیسه شرافت مراحل مختلف هیدرولیز آنزیمی ضایعات پس از پخت ماهی تن و تاثیر آن بر آنزیم آلکالاز بر Phتاثیر

19.مریم کلانتری رابطه مصرف لبنیات با بیماری لاکتوز اینتولرانس

20.مریم کلانتری روشهای پیشرفته شناسنایی میکروبهای بیمایزا در مواد غذایی(اطلاعات ژنتیکی -آنتی باد)

21.مریم کلانتری بررسی آفلاتوسین در شیر

22.مریم کلانتری نقش آنتی بیوتیکها در صنعت غذا

 23.سید امیرحسین صادقی technolgy ion in the presence of fuzzy data and dual- role factors

24.محمدرضا سلیمانپور comparison of students entrepreneurship spirit in agricultural scientific - applied higher education

25.محسن طریق الاسلامی effect of Drought stress and different Nitrogen Levels on Morphological Traits of proline in Leaf an

26. مهدی آل بویه ررسی ماکروسکوپی و میکروسکپی روند التیام زخم پوستی نوع برشی رت نژاد ویستار متاثر از عصاره گیاه مورد

27. امیر گلپایگانیt Economic and Agricultural Developmen

28.محمدرضا سلیانپور Educational factors affecting the development of entrepreneurial spirit in iranian students