امور طرحهای پژوهشی

مشخصات مسئول دفتر طرح های پژوهشی

نام و نام خانوادگی : علی کاظمی

مدرک تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : فارماکولوژی

عملکرد دفتر طرح های پژوهشی

ایجاد زمینه های مناسب به منظور افزایش تولید علم و فن آوری بعنوان مهم ترین وظیفه حوزه معاونت پژوهش و فن آوری شناخته می شود و این مهم تنها از طریق اجرای طرح های پژوهشی با کیفیت تحقق خواهد یافت. در این راستا طرح های الویت دار پژوهشی پس از ارزیابی های دقیق علمی توسط داوران متخصص واجد شرایط، جهت تصویب در شورای پژوهش وفن آوری واحد بررسی می گردد.

معاونت پژوهش و فن آوری واحد در کنار حمایت از پیشنهادهای اعضای هیات علمی جهت اجرای طرح های پژوهشی موضوع کیفیت طرح ها و همچنین افزایش خروجی های علمی حاصل از تحقیقات را مد نظر قرار داده است. در این راستا رویکرد این معاونت در جهت افزایش 2 برابری خروجی های علمی تعریف شده است که نتایج این سیاست در قالب افزایش آمار مقالات علمی مستخرج از طرح های پژوهشی که در مجلات نمایه شده در فهرست ISI، مجلات ISC و علمی – پژوهشی به چاپ رسیده اند به طور قابل ملاحظه ای مشهود و ملموس می باشد.