دفتر ارتباط با صنعت

مشخصات مدیر ارتباط با صنعت:

نام و نام خانوادگی: محمد بیدگلی

رشته تحصیلی: علوم سیاسی - مسائل ایران

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

شرح وظایف :

در راستای توسعه فعالیت های برون دانشگاهی به منظور رفع نیازهای صنعت و در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی و برقراری ارتباط با مراکز صنعتی و تحقیقاتی کشور فعالیت های وسیعی صورت گرفته است که به شرح زیر است:

  • انعقاد تفاهم نامه با مراکز صنعتی، تحقیقاتی و سازمانهای دولتی و غیر دولتی.
  •  عقد قراردادهای برون دانشگاهی جهت انجام طرح های برون دانشگاهی.
  • اخذ اولویتهای پژوهشی از وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی و شرکتها و ارسال آنها به دانشکده های واحد.
  • ایجاد بانک های اطلاعاتی از مراکز و مدیران صنعتی به منظور معرفی دانشجویان برای گذراندن دوره های کارآموزی و کارورزی .
  • صدور معرفی نامه جهت دانشجویان شاغل به تحصیل به سازمانهای دولتی ، غیردولتی و مراکز صنعتی .
  • شرکت در همایش ها ، سمینارهای سراسری و جشنواره ها.
  • شرکت در نمایشگاه های  پژوهشی
  • هماهنگی جهت  بازدید دانشجویان و اعضای هیأت علمی از مراکز صنعتی و تحقیقاتی .
  • همکاری با دفتر ارتباط با صنعت وجامعه سازمان مرکزی

عناوین طرح های انجام شده برون دانشگاهی واحد