انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نمایش بر اساس 
 بخشنامه های طرح های پژوهشی
سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
 فرم قرار داد طرح های پژوهشی
فرم
شنبه 18 ارديبهشت 1395
 حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه شماره 70/96510 مورخ 94/12/8
شنبه 18 ارديبهشت 1395
 آیین نامه مالکیت فکری
آیین نامه شماره 70/25908 مورخ 94/4/21
شنبه 18 ارديبهشت 1395
 شیوه نامه انتشار کتاب علمی
دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
 تعیین تشویق و رکود علمی
سه شنبه 11 خرداد 1395
 پایان نامه
شنبه 18 ارديبهشت 1395
 آیین نامه حمایت از دستاوردهای علمی معتبر
يکشنبه 16 خرداد 1395
 بخشنامه های تشویق مقالات
سه شنبه 28 ارديبهشت 1395