انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

مشخصات کارشناس تعمیر ریزکامپیوتر

نام و نام خانوادگی : محمدعلی حیدری

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات