انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

مشخصات کارشناس شبکه

نام و نام خانوادگی : روح اله رسولی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : کامپیوتر